04
So, Gru
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2020/11/12 21:00 #1

Po nałożeniu przez Stolicę Apostolską kar na kard. H. Gulbinowicza za jego homoseksualne i pedofilskie zachowania oraz za współpracę z SB czy Orneta stanie na wysokości zadania i odbierze kardynałowi honorowe obywatelstwo. To jasne, że kiedy nadawano mu tytuł, Ornecianie nie mieli wiedzy o drugiej twarzy kardynała. Teraz jednak powinni mu odebrać honorowe obywatelstwo, ponieważ na nie absolutnie on nie zasługuje.

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2020/11/24 13:30 #2

 • Grażynka
 • Grażynka Avatar
Pomówienia i insynuacje to nie dowody na pedofilską działalność. W ten sposób można oczernić każdego człowieka.

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2020/11/24 19:19 #3

 • do Grażynki
 • do Grażynki Avatar
Pan G. już nie kardynał to musiała być niezła petarda, skoro Watykan zrobił jak zrobił. Kler niechętnie raczej działa na niekorzyść duchownych. O pomówieniach raczej nie ma mowy. A ślepa ufność w księży dobrze się nie kończy.

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2020/11/27 08:16 #4

 • klerykał
 • klerykał Avatar
Duchowni moim zdaniem to homoseksualiści albo pedofile albo o to o to. Zwykłych zdrowych księży z gosposiami można policzyć na palcach jednej ręki.

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2020/12/10 12:21 #5

 • honor
 • honor Avatar
Jestem za odebraniem honorowego obywatelstwa miasta Orneta

Honorowe obywatelstwo Ornety dla kard. H. Gulbinowicza 2021/01/09 19:13 #6

UCHWAŁA Nr XLVII/364/10
Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Orneta”.
Mając na względzie niepodważalne zasługi dla Naszej Gminy oraz postawę nacechowaną głębokim patriotyzmem i humanizmem, a także niekwestionowany wkład w dzieło powstania Niepodległej Polski, Rada Miejska w Ornecie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Orneta” stanowiącego załącznik Nr 6 do
uchwały Nr XXXIX/305/09 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Orneta, uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Jego Eminencji Kardynałowi Henrykowi Romanowi Gulbinowiczowi tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Orneta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Fiodorowicz
 • Strona:
 • 1