20
N, Cze
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT:

Historia SP 1 2010/09/29 10:14 #1

Historia znajduje się pod adresem ornetasp1.w.interia.pl/historia.htm

?Jedynka? otwiera swoje podwoje

Szkoła została zbudowana w 1910r. na fundamentach dawnego zamku obronnego. Po wojnie, swoje podwoje dla uczniów szkoła otworzyła 15.09.1945r. Była to wówczas, na tych terenach, jedyna szkoła.Pierwszym kierownikiem, nauczycielem i organizatorem szkoły był pan Ignacy Kaźmierski. 1.09.1945r. zastał szkołę pełną gruzów, zanieczyszczeń i ze zniszczonym dachem. W Kronice Szkoły Powszechnej w Ornecie zapoczątkowanej 1.12.1945r. zanotował:

?Dzieci zapisało się do szkoły na początek 17-cioro, później liczba zwiększyła się do 40. Było to na początku października 1945r. Od dnia 15 września 1945r. rozpocząłem naukę w szkole w gmachu byłej szkoły powszechnej, początkowo bez okien i w jednej tylko klasie mając dzieci z sześciu różnych oddziałów: I, II III, IV, V, VI.?

Z końcem roku 1945 liczba uczniów wzrosła do 120, a jednoosobowe dotąd grono zwiększyło się o nowe nauczycielki p. Antoninę Mackiewicz i p. Walerię Bujalską. Nauka trwała, choć brak było podręczników i innych pomocy. Od 1.12.1945r. zaczął funkcjonować kurs dla dorosłych. Uczestniczyło w nim 18 osób, a zajęcia prowadzone były codziennie od 17.00 do 19.00, więc klasę oświetlano tzw. karbidówką.

W roku szk. 1946/47 warunki pracy znacznie się polepszyły. Wprawdzie szkoła nadal funkcjonuje w dwóch oddzielnych budynkach, ale zostały one oszklone, a klasy i kancelaria w pierwszym budynku pomalowane. Klasy wyposażono w niezbędny, brakujący sprzęt. Dużym ułatwieniem i udoskonaleniem codziennej pracy było doprowadzenie do budynku szkoły ? światła elektrycznego i wody?.

Szkoła funkcjonowała właściwie przez cały rok. W czasie wakacji działały tzw. półkolonie. Od pierwszych lat swego istnienia nauczyciele powoływali do życia różne organizacje, np. PCK, Spółdzielnię Uczniowską, Harcerstwo. Prowadzono również dożywianie uczniów, a w trosce o ich zdrowie łyżka tranu była obowiązkowa.

1.12.1947r. kierownictwo szkoły objął Władysław Wawrzyniak. Kierował pracą 12-osobowego grona nauczycielskiego ?? w tym 6 osób posiadało pełne kwalifikacje nauczycielskie? Wówczas w 13 salach uczyło się 426 uczniów. Działały dwie drużyny harcerskie: męska i żeńska, Liga Morska i biblioteka. Kolejnym osiągnięciem ułatwiającym pracę dydaktyczną w szkole było jej zradiofonizowanie.

Pierwsza nagroda

1.09.1049r. szkoła otrzymała nagrodę za dobre wyniki w nauce, był to dźwiękowy projektor filmowy. Od 1.09.1950r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Funkcję tę objął Witold Wawrzyniak, grono pedagogiczne stanowiło 10 nauczycieli. ?W roku szkolnym 1950/51 rozpoczęto intensywną pracę w drezynie harcerskiej, a największą popularnością wśród młodzieży cieszyło się Kółko Młodego Konstruktora, które prowadził Roman Dobrański.?

Rok 1952/53 przynosi kolejne zmiany na stanowisku kierownika. Funkcja ta została powierzona Tadeuszowi Szmajchelowi. W tym też roku, dzięki jego zabiegom, patronat opiekuńczy nad szkoła obejmuje miejscowa Jednostka Wojskowa. Do szkoły uczęszczało 438 uczniów, których w 11 salach uczyło 11 nauczycieli. Szkoła działała niezwykle prężnie, była współorganizatorem różnych akademii i uroczystości. Nadal działają rozmaite organizacje, np. OH, PCK, SKO, SKOW, ZPZ, wśród nich dosyć znamienna jest opieka nad sierotami prowadzona pod czujnym okiem p. Stefanii Wierszyłło. Funkcjonują też pozalekcyjne kółka zainteresowań, jak modelarskie prowadzone przez p. J. Dylisa czy teatralne, którym opiekuje się p. Dobrański.

Praca na dwie zmiany

Rok szkolny 1957/58 szkoła rozpoczyna pracą na dwie zmiany. Uczy się w niej 640 uczniów, a grono stanowi 15 nauczycieli. Dodatkowo działalność rozpoczął Uniwersytet Powszechny.Pierwsi emeryci

Kolejny rok przyniósł zmiany w składzie kadry nauczycielskiej. Pierwsi nauczyciele odchodzą na zasłużoną emeryturę, tym razem same panie: Antonina Mackiewicz, Franciszka Kretowicz, Stefania Wierszyłło. Każdego roku zwiększa się liczba uczniów i nauczycieli. Warunki pracy stają się coraz trudniejsze. W szkole działa ?wieczorówka, a więc placówka funkcjonuje na trzy zmiany. Wobec tego zapada decyzja o budowie nowej szkoły zgodnie z hasłem

?1000 szkół na tysiąclecie PRL?

7.01.1963r. do użytku oddano nową szkołę. Pociągnęło to za sobą wiele zmian. Dokonano podziału uczniów i nauczycieli. Zmieniło się też kierownictwo szkoły. Pan Tadeusz Szmajchel objął kierownictwo nowo powstałej szkoły, zaś kierownikiem naszej funkcjonującej już jako Szkoła Podstawowa nr 1 został p. Jan Dylis. Szkoła liczyła wówczas 536 uczniów i pracowało w niej 14 nauczycieli.

Rok szkolny 1964/65 w historii szkoły zapisał się ważnymi zdarzeniami. 2.02.1965r. drużynie harcerskiej działającej w naszej szkole wręczono sztandar. Uroczystość odbyła się na terenie Jednostki Wojskowej i ? towarzyszyło wojsko w szyku oraz orkiestra wojskowa.? W tym też roku po raz ostatni absolwentami szkoły są siódmoklasiści.

Pierwsza zagraniczna wycieczka

W 1966r. kierownikiem szkoły zostaje p. Jadwiga Szulc, zastępcą zaś Franciszek Orzechowski. Zlikwidowano szkołę wieczorową. W lipcu harcerze, pod opieką p. Antoniego Zmitrowicza, po raz pierwszy wyjeżdżają na zagraniczny obóz. Udali się do Kaliningradu.

W dwa lata później kierownictwo szkoły obejmuje Edmund Szulc. Nauka trwa od 8.00 do 19.00, .w tym tez roku (1969/70) rozpoczął się wymarzony, długo oczekiwany remont kapitalny oraz modernizacja szkoły. W styczniu 1971r. oddano do użytku lewe skrzydło szkoły wraz z nowym łącznikiem. Sale lekcyjne otrzymały piękne oświetlenie, zostały wyposażone w nowe meble. Zabytkowe piwnice zaadoptowano na szatnie. Urządzono gabinet dentystyczny i lekarski.

Całkowicie odremontowana szkoła

Rok szkolny 1971/72 rozpoczął się w całkowicie odremontowanej szkole. Placówka dysponuje 14 izbami lekcyjnymi, dwiema zastępczymi, ma dwie pracownie zpt, świetlicę z kuchnią, bibliotekę. Po remoncie powierzchnia szkoły wynosi 6923m 2 z czego użytkową stanowi 2239m2. Łączna kubatura budynku to 11100m3, składa się on z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Na skutek likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 liczba uczniów w ?jedynce? zwiększyła się do 950, uczyli się w 25 oddziałach. Szkoła otrzymała sporo pomocy naukowych oraz telewizor. W ciągu roku trwały starania o budowę sali gimnastycznej. Zastępcą kierownika szkoły została p. Stefania Leżnicka. W nastopnym roku szkoła posiada 7 klasopracowni wyposażonych w najpotrzebniejsze pomoce. Na terenie szkoły działało wiele organizacji, kroniki szkoły odnotowują istnienie 18 kół zainteresowań.

Zgodnie z duchem czasu

Szkoła zaczęła wdrażać system wychowawczy Heliodora Muszyńskiego, oparty na pracy w grupach szkolnych, tworzeniu obyczaju i tradycji, takich jak: nazwa, piosenka, hasło grupy, ślubowanie klas I, pasowanie na ucznia szkoły, przyrzeczenie klas VIII, obchody Dnia Nauczyciela, Dnia Dziecka, Święto Sportu. Apele były prowadzone według zalecanego ceremoniału, wprowadzono obowiązek prac społecznych dla uczniów i nauczycieli.

Harcówka i Samorząd Uczniowski

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uroczyste otwarcie harcówki. Miało to miejsce 26.04.1974r., a uczestniczyły w nim władze polityczno ? państwowe miasta i powiatu. Organizacją, bez której nic się w szkole nie dzieje był Samorząd Uczniowski, któremu ?start? nadała p. Irena Rogowicz, a który w życie szkoły wprowadził symbolikę, obrzędowość, był inicjatorem wielu imprez.

Nagroda Kuratora na 30-lecie szkoły

W roku 1974/75 przypada 30-lecie naszej szkoły. W ramach przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia dokonaliśmy wyboru patrona. Na zakończenie roku szkolnego Kurator Oświaty z Olsztyna wręczył szkole odznaczenie ?Zasłużony dla Warmii i Mazur?.

Nadanie imienia

1.09.1975r. nasza szkoła, która jako pierwsza po wojnie rozpoczęła pracę, obchodziła 30-lecie swojego funkcjonowania. W tym dniu otrzymała sztandar i imię majora Henryka Sucharskiego. Od tej pory, każdego roku rozgrywany jest konkurs wiedzy o patronie szkoły. Młodzież szkoły gościła w swych murach uczestników walk na Westerplatte.(zdjęcie nr 4)

20.12.1975r. dyrektor E. Szulc złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, zaś objęła je p. Stefania Leżnicka powierzając rolę zastępcy p. Wandzie Fabrykiewicz. W tym roku szkoła została członkiem Klubu Otwartych Szkół.

Rok szkolny 1977/78 to początek wieloletniego kierowania placówka przez dyrektora Tadeusza Łasińskiego. Angażuje on szkolę do większej współpracy z Jednostką Wojskową. W tym roku wyjątkowo licznie uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, odnosząc znaczące sukcesy. Należy nadmienić, że działa wówczas 27 różnych kół zainteresowań.

3.05.1979r. uczniowie kl. VIIIa z wychowawcą, będąc na wycieczce w Trójmieście, zwiedzili MS ?Orneta?, którego matką chrzestną jest ornecianka p. J. Racinowa i nawiązali serdeczny kontakt z jego załogą, czego efektem była wizyta w szkole załogi statku oraz jego kapitana Damiana Dunikowskiego.

Otwarcie Izby Pamięci

4.06.1980 nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci w szkole. Zgromadzone są w niej pamiątki dotyczące Patrona, obrońców Westerplatte i historii szkoły.

W 1982r. wicedyrektorem szkoły zostaje p. Alicja Chrościcka. Rok później przy ul. Rozjazdowej zaczęła funkcjonować filia SP1, jej kierownikiem została p. B. Sobolewska. Był to niepomyślny rok w historii naszej placówki, bowiem 3.03.1984r. w szkole wybuchł pożar. Było to podpalenie, a sprawcy nie ujęto.

Kolejne jubileusze

Rok 1985/86 to kolejna karta historii szkoły, która obchodzi Jubileusz 40-lecia swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W dowód uznania za pracę i osiągane sukcesy placówkę uhonorowano odznaczeniami: ?Za Zasługi dla Warmii i Mazur? oraz ?Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego?.

Rozpoczynając następny rok szkolny dyrektor Łasiński żegna dzieci i nauczycieli z filii, która od tej pory jest odrębną placówką. Od tego też roku, klasa która w wyniku śródrocznej klasyfikacji uzyskuje najwyższą średnią ocen, otrzymuje Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły była wycieczka uczniów, którzy pod opieką nauczycieli wyruszyli na wyprawę do Danii (4 ? 8. 06.1992 ).Głównym celem ich wojaży był Legoland, bajkowy świat klocków podziwiany przez dzieci i dorosłych.

6.05.1994r. zmarł Aleksander Ortian, żołnierz Westerplatte, przyjaciel szkoły. Ponieważ szkoła nosi imię Jego dowódcy, młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych, a w dowód pamięci zobowiązała się sprawować opiekę nad grobem obrońcy Westerplatte.

23.11.1995r obchodziliśmy coroczne święto szkoły, tym razem bardziej uroczyście, bowiem połączone Jubileuszem 50-lecia istnienia szkoły. Obchody były uroczyste, a swoją obecnością zaszczycili nas dawni nauczyciele, absolwenci, przyjaciele szkoły, przedstawiciele władzy. Tego dnia została odsłonięta tablica upamiętniająca 50-lecie szkoły, ufundowana przez Komitet Rodzicielski.

Nauczycielskie strajki

Aby poprawić byt polskiego nauczyciela, odpowiadając na apel Zarządu Głównego ZNP nauczyciele dwukrotnie przystąpili do ogólnopolskiego strajku w 1993 i 1999r.

Szkoła Podstawowa nr 1 ciągle jest największą szkołą w gminie. Funkcję wicedyrektora szkoły powierzono pani Donacie Podleś. W roku 1999/2000 w wyniku reorganizacji szkół ?jedynka? przyjmuje uczniów z SP3, a rok później uczniów z SP2 i Henrykowa. Rok 2002/2003 to ostatni rok pracy dyrektora T. Łasińskiego, który po 26 latach ?dyrektorowania? naszą szkołą odchodzi na emeryturę.Nowa dyrekcja

Od 1.08.2003r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Alicja Fijałkowska. Na swoich zastępców powołuje p. Danutę Dolińską i p. Ewę Stachnik. Od pierwszych dni swojej pracy p. dyrektor podejmuje prężne działania, aby w szkole powstała pracownia komputerowa. Poczynania zostały uwieńczone sukcesem, bo już w styczniu 2004r. otwarto piękną pracownię komputerową.

W ciągu minionych sześćdziesięciu lat mury Szkoły Podstawowej nr 1 opuściło 4618 absolwentów.

Re: Historia SP 1 2010/10/02 21:51 #2

kiedyś to byli nauczyciele z pasją :( nie to co teraz
  • Strona:
  • 1