18
Pt, Cze
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT:

Ile zarabia radny ? 2010/03/18 21:37 #1

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
ciekawi mnie ile zarabia radny w ornecie za to że jest radnym :?: plus dodatki funkcyjne taki jeden radny twierdził że to zajęcie bez dochodowe i robi to dla nas wszystkich za darmo

Re: ile zarabia radny 2010/03/19 16:47 #2

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

anty radny napisał: ciekawi mnie ile zarabia radny w ornecie za to że jest radnym :?: plus dodatki funkcyjne taki jeden radny twierdził że to zajęcie bez dochodowe i robi to dla nas wszystkich za darmo


przyłączam się do pytania ale chyba nie ma chętnych do opowiedzi :lol:

Re: ile zarabia radny 2010/03/20 18:52 #3

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

007 napisał:

anty radny napisał: ciekawi mnie ile zarabia radny w ornecie za to że jest radnym :?: plus dodatki funkcyjne taki jeden radny twierdził że to zajęcie bez dochodowe i robi to dla nas wszystkich za darmo


przyłączam się do pytania ale chyba nie ma chętnych do opowiedzi :lol:

Słusznie "antyradny" i 007 słusznie pytacie ! Ja się przyłaczam ! Jeśli to bez dochodowe to po co się pchają / wielu etatowych / poświęcają się dla dobra Ornety i mieszkańców ? Czyżby ?

Re: ile zarabia radny 2010/03/21 10:42 #4

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
to ja mama ciekawsze pytania, zarobki burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, przewodniczącego rady, skarbnika itp ;)

Re: ile zarabia radny 2010/03/21 10:50 #5

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

lesio napisał: to ja mama ciekawsze pytania, zarobki burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, przewodniczącego rady, skarbnika itp ;)

skarbnik...........S K A R B N I K ........... S K A R B N I K .................

Re: ile zarabia radny 2010/03/30 17:57 #6

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

Gość napisał:

lesio napisał: to ja mama ciekawsze pytania, zarobki burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, przewodniczącego rady, skarbnika itp ;)

skarbnik...........S K A R B N I K ........... S K A R B N I K .................

Kogo w teczce przywieźli bezwartościowego ! "Radny " wypowiada się co było jak wygrał Pan Ołtuszewski ! Pytanie jest proste !!!!!!! Ile ma diety w Ornecie radny ! Dla mnie ważne co ma w głowie i co robi dla Ornety,a nie czy jest wykształcony za komuny.

Re: ile zarabia radny 2010/06/03 11:06 #7

widzimy że nasi radni i cała władza to dżentelmeni :lol: a dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają :lol:
pytanie jak najbardziej pozostaje otwarte szczególnie przed wyborami

Re: ile zarabia radny 2010/07/01 22:47 #8

anty radny napisał: ciekawi mnie ile zarabia radny w ornecie za to że jest radnym :?: plus dodatki funkcyjne taki jeden radny twierdził że to zajęcie bez dochodowe i robi to dla nas wszystkich za darmo


są dostępne oświadczenia majątkowe radnych za 2009 tam też można zobaczyć ile radny ma diety. Jest to ponad 9000 zł + dodatki jeśli jest np przewodniczącym komisji

link do oświadczeń majątkowych orneckich radnych orneta-umig.bip-wm.pl/public/pop ... item=94184

Re: ile zarabia radny 2010/07/03 07:53 #9

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

ewa napisał:

anty radny napisał: ciekawi mnie ile zarabia radny w ornecie za to że jest radnym :?: plus dodatki funkcyjne taki jeden radny twierdził że to zajęcie bez dochodowe i robi to dla nas wszystkich za darmo


są dostępne oświadczenia majątkowe radnych za 2009 tam też można zobaczyć ile radny ma diety. Jest to ponad 9000 zł + dodatki jeśli jest np przewodniczącym komisji

link do oświadczeń majątkowych orneckich radnych orneta-umig.bip-wm.pl/public/pop ... item=94184

To się w pale nie mieści !!! Byłam radną kiedy to robiłam bezpłatnie i jeszcze paliwo było na kartki i z tego limitu dojeżdzałam na sesje.Dziś po 34 latach pracy mam rocznie mniejszą emeryturę jak radny w Ornecie ! Czy "Solidarność" o to walczyła ?

Re: ile zarabia radny 2010/07/03 08:38 #10

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
nasi radni robią to dla nas poświęcają nam swój cenny czas by nam żyło się lepiej co to jest te marne 10 000 zł to kropla w morzu potrzeb biednego radnego

Re: ile zarabia radny 2010/10/06 09:46 #11

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor

Gość napisał: nasi radni robią to dla nas poświęcają nam swój cenny czas by nam żyło się lepiej co to jest te marne 10 000 zł to kropla w morzu potrzeb biednego radnego


bycie radnym to zaszczytna funkcja i wybrana osoba powinna być dumna z zaufania jaką obdarzyli ją wyborcy. Powinna być wykonywana społecznie dla dobra lokalnej społeczności. A co zrobili obecni radni na swojej pierwszej sesji ? Udali się do lokalu Lastrada gdzie obradowali nad podniesieniem diety dla siebie. To było dla nich najważniejsze. Co tam biedni mieszkańcy Ornety i ich protesty. Radny to panisko. Uważam że radni którzy głosowali za podniesieniem diety dla siebie powinni już nie startować w wyborach a wyborcy nie powinni na nich głosować.

Re: ile zarabia radny 2010/10/06 10:41 #12

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
cwany radny dobrze żyje tylko z samego faktu bycia radnym dieta to tylko mały dodatek :lol:

Re: ile zarabia radny 2010/10/06 11:41 #13

ops napisał:
bycie radnym to zaszczytna funkcja i wybrana osoba powinna być dumna z zaufania jaką obdarzyli ją wyborcy. Powinna być wykonywana społecznie dla dobra lokalnej społeczności. A co zrobili obecni radni na swojej pierwszej sesji ? Udali się do lokalu Lastrada gdzie obradowali nad podniesieniem diety dla siebie. To było dla nich najważniejsze. Co tam biedni mieszkańcy Ornety i ich protesty. Radny to panisko. Uważam że radni którzy głosowali za podniesieniem diety dla siebie powinni już nie startować w wyborach a wyborcy nie powinni na nich głosować.Bodajże pierwsza uchwała świeżo wybranej rady miasta z 2006 roku

UCHWAŁA Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnych Rady Miejskiej.


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 160% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i przewodniczącym komisji stałych Rady Miejskiej oraz członkom Komisji Rewizyjnej ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Radnym Rady Miejskiej za wyjątkiem radnych określonych w ust. 1 ? 3 ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5. Kwotę miesięcznej diety zryczałtowanej obniża się o 50 zł za każdorazową nieobecność radnego na posiedzeniu komisji, której jest członkiem i o 100 zł za nieobecność na sesji rady.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 2. Podstawą do wypłaty zryczałtowanej diety miesięcznej są listy obecności na posiedzeniach komisji i sesji podpisane przez radnego.

§ 3. Dieta zryczałtowana wypłacana jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ornecie każdego 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta.

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Ornecie: Nr V/32/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnych Rady i Miejskiej i Nr XL/231/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnych Rady Miejskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

Re: ile zarabia radny 2010/10/06 20:18 #14

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
Wszyscy bez wyjątku byli za , ale pobierając diety, gdyby każdy z 15 radnych zajął się jednym problemem i monitorował go to przecież można załatwić wiele dla miasta. Ale po co każą podnieść rękę to podnoszą jeśli nie to nie. Gwarantuję, że gdyby była to funkcja społeczna to nikt z obecnych radnych nie chciałby reprezentować naszego miasta, a nowych kandydatów też byłoby niewielu.

Re: ile zarabia radny 2010/12/13 10:36 #15

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar Autor
nie wiem czy wiecie ale dieta radnego jest NIEOPODATKOWANA !!!! dochody rencistów, emerytów są opodatkowane a dochody radnego nie są :shock: